Megszívlelendő gondolatok a Didakhéból

A Didakhéból
II 1. A tanítás második parancsa így szól: 2. Ne ölj, ne törj házasságot, gyermeket meg ne ronts, ne paráználkodj,ne lopj, ne varázsolj, ne keverj mérget, ne öld meg a gyermeket az anyaméhben, sem pedig a megszületett gyermeket ne pusztítsd el, ne kívánd azt, ami felebarátodé! 3. Ne esküdj, hamis tanúságot ne tégy, ne rágalmazz, ne emlékezzél a rosszra! 4. Sem kettős gondolkodású, se kettős nyelv ne legyél; a kettős nyelv ugyanis a halál csapdája. 5. Az Igéd ne legyen hazug, se üres,hanem tettekkel teljes! 6. Ne légy kapzsi, rabló, képmutató, se gőgös,se gonosz! Ne forralj gonosz tervet felebarátod ellen. 7. Ne gyűlölj senkit, de egyeseket feddjél meg, másokért könyörögj, ismét másokat pedig tulajdon lelkednél jobban szeress.
II1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς· 2. οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐπαιδοφθορήσεις, οὐ πορνεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ μαγεύσεις, οὐφαρμακεύσεις, οὐ φονεύσεις τ́κνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ γεννηθὲν ἀποκτενεῖς,οὐκ ἐπιθυμήσεις τὰ τοῦ πλησίον. 3. οὐκ ἐπιορκήσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις,οὐ κακολογήσεις, οὐ μνησικακήσεις. 4. οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος·παγὶς γὰρ θανάτου ἡ διγλωσσία. 5. οὐκ ἔσται ὁ λόγος σου ψευδής, οὐκενός, ἀλλὰ μεμεστωμένος πράξει. 6. οὐκ ἔσῃ πλεονέκτης οὐδὲ ἅρπαξ οὐδὲὑποκριτὴς οὐδὲ κακοήθης οὐδὲ ὑπερήφανος. οὐ λήψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦπλησίον σου. 7. οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρώπον, ἀλλὰ οὓς μὲν ἐλέγξεις, περὶδὲ ὧν προσεύξῃ, οὓς δὲ ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου.
Feltűnő mennyire időszerűek az intések. Igaz, hogy pillanatnyilag nem számítanak “trendinek”, de aligha lehet kétséges, hogy közel már az idő, amikor ismét ezen elvek szerint fog rendeződni a világ. Erre egyre erősebb nyomatékot ad a jelen durvuló légköre, a tobzódó erőszak. Az Isten hívők tudják: ezek jelek. Jelei egy elközelgő változás szükségességének. Jel, ahogy egy gépjármű is letér a Jó Útról, s rátér a Rossz Útra elkezd az egész szerkezet rázkódni, s mennyivel messzebb kerül a Jó Úttól, annál nagyobb bajok következnek. Addig is legyen tudomásunk róla, hogy már réges-régen tudják az emberek, miként kellene élni, így senki sem hivatkozhat arra, hogy ő nem tudta, nem hallott róla. Íme itt van. S jönni fog még több is.
Share Button

About Theologosz