Az Úr szellemének szolgálata

 

II Kor 3-ból

6 Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a szellemé: mert a betű öl, a szellem pedig éltet. 8 hogyne lenne még dicsőségesebb a szellem szolgálata? 17 Az Úr szellem, s ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. 18 Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr szelleme által.

6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου, ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.

Ő tesz minket alkalmassá  a szolgálatra, nem a betű, azaz a külső tudás, az “okosság” által, hanem az “okosság” mögött, magát az okosságot is létrehozó szellem által. Az okosság a ratio. Amit annyira istenítenek a jakobinus szellem elvakultjai. De mi az “okos” tudás, szellem nélkül? Csak egy előjel nélküli eszköz az emberi szellem számára. Amire irányul a szellemünk, az adja az előjelet. Az a benső forrásunk. Aki a betűre alapoz, halott. Aki viszont a betűvel megjelenített szellemet találja meg, élni fog. Evilágban, evilági létünk kárhozatos következményeként szükségünk van a megjelenítésre. Így emlékezhet tudatunk, elménk, értelmünk valódi forrásunk kezdetére. De egyúttal legnagyobb veszély is számunkra, ha belefeledkezünk a betűk világába. Hatalmat ad ugyan, de milyet? Uralkodhatunk mások, akár tömegek felett is, de mi végre? Bukásunk lesz a betű, önmagában, ha nem szolgál minket.

Ezért dicsőségesebb a szellem szolgálata, mint a betűé. A benső, éltetőé, mint a külső holté. Az Úr pedig szellem, ami szabaddá tesz. Döbbenet. Szellem, nem kísértet. Szellem, ami áthat és megelevenít. Szóképekbe, fogalomképekbe alkotott szellem. Az Úr jelen van, mint a mindenen átfújó szél.  Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Az egész Újszövetség ezt az élő szellemet igyekszik szavakkal, fogalmakkal, ezek képeiből alkotott megjelenítő rendszerrel hozzánk eljuttatni. Ezért örök az üzenet és az azt magába fogadó ember számára élő, időtlen valóság. Idő nincs. Ha “elfogyasztod” ezt a “testet, húst” – az Úr testét – jelen vagy. Ott a tanító lábainál, ott az emmauszi úton, ott a hegyi beszédnél, ott Kánában, hallgatod Pált, Pétert, Jánost. S észre sem veszed, már meg is mártóztál a beavató fürdőben, s átlényegül minden ízed. Nem a bőröd mosdik, hanem minden ízed. s utána vár egy személyes döntés a szabadságodról…

Ez az az átváltozás, ami az Ige hallgatójára vár. Mert akkor is hallgatod, ha olvasod. S benned elvetett mag kisarjad, s növekedik, s átalakít az Úr képmására (eikon, ikon), ami az örök Isten, az Atya képe. Mert a kettő egy és ugyan az. Ahogy az elküldött Vigasztaló, ügyünk védelmezője, a Tiszta Szellem, aki az Úr, aki az Atya. Az Élet hármas egysége, az Út, az Igazság, és az Élet. Az Út Krisztus, az Igazság az Atya, az Élet a Szellem.

Nincs, mit mondani többet…

Share Button

About Theologosz

Vélemény, hozzászólás?