Ignatios levelei

Ignátiosz (Antióchiai Szent Ignác) a vélelmezhetően Rómában meghalt ázsiai püspök hét levelet írt miközben vértanúsága színhelyére vitték. Ez a hét levél erősen emlékeztet a Jelenések Könyvének hét levelére, amelyet a kis-ázsiai egyházaknak írt János.  Négy levelét Szmirnából, hármat pedig Troászból írta Antiochia második püspöke. A hét levél:

Magnésziaiaknak (Mg)
Trallészieknek  (Tr)
Efezusiaknak  (Ef)
Rómaiaknak  (Rm)
Philadelphiaiaknak  (Phil)
Szmirnaiaknak  (Szm)
Polükarposznak  (Pol)

Számos hit kérdést fejt ki leveleiben, amikben érinti a pártoskodás szellemét a Krisztus követők közösségeiben, az emberek helyett Jézus Krisztust állítva követendőként. A szeretetmisztika mellett foglalkozik a Jézustól kapott parancsok fontosságával is. Nagyon fontos még a keresztények egysége. Küzd a doketisták ellen, hangsúlyozva Jézus emberi természetét. Fontos megemlíteni, hogy egyik elsőként említi a papi rend hármas tagozódását: püspök, presbiter, diakónus. A püspököt az Atyával párhuzamosítja, a presbitereket az apostolok közösségéhez, a diakónusokat pedig Isten sáfárainak mondja. Sokat foglalkozik a püspöki hivatallal, azt az élre állítva, a püspököt az áldozat, a rend és az egység biztosítékaként nevezve.

Share Button