János 12,35-36

Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.
 
„Már csak egy kis ideig van köztetek a Fény. Amint a Fényt bírjátok, úgy járjatok, hogy el ne ragadjon titeket a Sötétség. Aki a Sötétségben jár, nem tudja, hol igázódik le. Amint bírjátok a Fényt, higgyetek a Fényben, hogy a Fény fiai legyetek.”
 
Ez is egy nagy titka a Tanításnak. A Fény. Ráadásul mi magyarok, ettől el is vagyunk zárva, hiszen elvették azt a fordítók. Mert azt mondták, mit nekik a Fényről tudni, talán még valami nagy dolgot cselekednének és fölibünk kerekednének, a mihaszna pór népek!
 
A Fény a Felkent, az Isten Fia, a Fiú, aki a Világba érkezett, mert csak nem győzött a Sötétség. Ő az a mag, akit az Atya elvetett. De ő az a benső mag is, a mi bennünk lakozva vár az idők kezdete óta, hogy felismerjük…
 
Aki belehasított a Teremtés előtti Semmibe. A Mindenség órájának első kattanása. Ez az első mozzanat, ami maga az Atya, s ami miatt mi emberek vagyunk és gondolkodni tudunk a mindenen és a semmin. Mert magunkban hordozzuk kezdettől.
 
Ő a Fény, ami Élet. A Lét maga. Amit korábban e világban való megjelenése előtt ösztönösen tudtak az emberek, de csaknem elfeledték Írásaik miatt, amiket már az Istennél is több tartottak. Ezért megjelent és tudtul adta, amit el akartak tüntetni a hatalom megszállottjai. Az Élet Igéit szerte hintette, megannyi szellemi magként és hamar le is iratot. Ellenképe lett ez a hatalomnak, az erőszaknak és Isten eltulajdonításának, Írás amiben az Élet bomlik ki és szökken öröklétre forrásként, hogy bárki, aki megszomjazik, a sok hazugság és ámítás sivatagában Életre leljen és új életre keljen.
 
 
A Sötétség tervére végzetes csapást mért, s két ezer éve tör fel ellenállhatatlan erővel a benső mélyből. Higgyetek a Fényben, bízzatok a Fényben, s nem lesztek a Sötétség igájában. Mert szabadok lesztek az öröklétre.
Share Button

About Theologosz

Vélemény, hozzászólás?