János 14

1 Ne kavarodjék fel a ti szívetek: Higgyetek az Istenben és higgyetek énbennem is. 2 Atyám hajlékában sok helyiség van, ha azonban nem így van, mondtam-e volna, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra? 3 És, ha már elmentem számotokra helyet készíteni, ismét eljövök, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is; 4 és ahova én tartok, tudjátok az Utat.”
5 Tamás ezt mondja neki: „Uram, nem tudjuk, hová tartasz, hogy lehetnénk képesek ismerni az Utat?” 6 Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem jut az Atyához, ha csak nem általam. 7 Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és láttátok Őt.”,
8 Ekkor Fülöp mondja neki: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” 9 Jézus mondja neki: „Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél fel engem, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát látta. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 10 Nem hiszed, hogy én az Atyában és az Atya énbennem van; a szavakat, amiket én mondok nektek, nem magamtól szólom, hanem az Atya az, aki bennem maradva munkálkodik. 11 Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem; ha nem másért, magukért a művekért higgyetek.
12 Legyen, ahogy mondom nektek, a bennem hívő ugyanazokat a műveli, amiket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. 13 Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, 14 ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.
15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat. 16 Én pedig kérni fogom az Atyát és más Küldöttet ad nektek, hogy veletek legyen örökre: 17 az Igazság Szellemét, akit a Világ nem képes felfogni, sem megismerni, mert nem látja őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok marad, és bennetek lesz. 18 Nem foglak elengedni titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még egy kevés és a Világ engem nem lát, azonban ti láttok engem, mert én élek és ti élni fogtok. 20 Azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én is tibennetek. 21 Aki ismeri parancsaimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az, az én Atyám által is szeretve lesz, én is szeretni fogom őt, és megmutatom magam neki.”
22 Júdás azt mondja neki, nem az iskarióti: „Uram, miért nekünk szándékozol megmutatni magadat és nem a Világnak?” 23 Jézus ezt felelte neki: „Ha valaki szeret engem megtartja Igéimet, és az én Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és hajlékot készítünk nála. 24 Aki nem szeret engem, Igéimet sem tartja meg, és az Ige melyet hallottatok nem az enyém, hanem az engem küldő Atyáé.
25 Ezeket mondtam nektek, veletek maradván. 26 A Küldött, pedig a Szent Szellem, akit az Atya küldeni fog az én nevemben, az aki majd megtanít benneteket mindenre, emlékeztet majd titeket mindenre, amit nektek mondtam.”
27 „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a Világ adja, és ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne is féljetek. 28 Hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendenétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 29 Most hát megmondtam nektek mielőtt megtörténne, hogy mikor meglesz, higgyetek. 30 Nem sokat beszélek már veletek, már érkezik a Világ fejedelme; bennem azonban semmije sincsen, 31 hanem hogy felismerje a Világ, hogy szeretem az Atyát, azt teszem, amint az Atya meghagyta nekem: keljetek fel, eredjünk innen.” 

Share Button