János 15

1 „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a földműves. 2 Minden vesszőt, mely nem hoz rajtam termést, lemetsz, minden terméshozót megtisztít, hogy teljesebbet teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok az Ige által, amit nektek elbeszéltem. 4 Maradjatok bennem, és én tibennetek, amint a vessző sem képes hozni termést magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a vesszők, aki bennem marad és én őbenne, az bő gyümölcsöt hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. 6 Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a vesszőt, és elszárad, összegyűjtik, tűzre vetik és elég. 7 Ha ti bennem maradtok, az én beszédeim is bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és lesz nektek. 8 Ebben dicsőül meg az Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek.”
9 „Amint szeretett engem az Atya, úgy szerettelek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben; 10 ha megtartjátok parancsaimat, a szeretetemben maradtok, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. 11 Azért beszéltem el ezt nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.” 12 „Az, az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 13 Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki lelkét adja a barátaiért. 14 A barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. 15 Már nem mondalak benneteket rabszolgának, mert a rabszolga nem tudja, mit tesz az ura, barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam az Atyámtól, ismertettem veletek. 16 Nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17 Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!”
18 „Ha a Világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 19 Ha a Világból volnátok, a Világ kedvelné azt, ami sajátja, azonban, mert nem vagytok a Világból, hanem kiválasztottalak titeket a Világból, ezért a Világ gyűlöl titeket. 20 Emlékezzetek az Igére, amit mondtam nektek: Nem nagyobb a rabszolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én Igémet megtartják, a tieteket is meg fogják tartani. 21 Hanem mindezeket az én nevem miatt fogják tenni veletek, mert nem ismerik az engem küldőt; 22 ha nem jöttem és beszéltem volna nekik, nem lenne vétkük, így azonban nincs mentségük a vétkükre.
23 Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. 24 Ha nem műveltem volna közöttük azokat a tetteket, amiket senki nem tett, nem volna vétkük, de most láttak, és még is meggyűlöltek engem is és Atyámat is; 25 hanem hogy beteljesedjék az Ige, ami meg van írva a Törvényükben: mert ’Ok nélkül gyűlöltek engemet’.”
26 „Amikor eljön a Küldött, akit én küldök nektek az Atyától, az Igazság Szellemét, aki az Atyától jön ki, az majd tanúskodik felőlem. 27 De ti is tanúskodtok majd, mert kezdettől velem vagytok.” 

Share Button