János 17

   1 Jézus ezeket beszélte és a szemét az égre emelve ezt mondta: „Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged. 2 Amint hatalmat adtál neki minden hús fölött, hogy mindnek, akit neki adtál, öröklét adassék. 3 Az öröklét pedig az, hogy felismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Felkent Jézust. 4 Én megdicsőítettelek téged a földön, bevégeztem a műved, amelyet rám bíztál, hogy megtegyek; 5 és most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt, a Világ kezdete előtt.
6 Kinyilatkoztattam a nevedet azoknak az embereknek, akiket a Világból nekem adtál. Tieid voltak, s te nekem adtad őket, ők pedig megőrizték a te Igéidet. 7 Most már felismerték, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, 8 mert a szavakat, miket nekem adtál, nekik adtam, ők elfogadták, és igazán felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9 Őértük kérlek téged, nem a Világért kérlek, hanem akiket nekem adtál, mert ők a tieid. 10 Mind mi az enyém, a tied, és ami a tied, az enyém, és megdicsőültem őbennük. 11 Én már nem vagyok a Világban, de ők a Világban vannak, én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, őrizd meg őket a te nevedben, melyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi. 12 Amíg köztük voltam, megőriztem őket a te nevedben, akiket nekem adtál. Vigyáztam és senki sem veszett el, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. 13 Most pedig elmegyek, és a Világban ezeket elbeszélem, hogy az én örömöm teljesedjék be bennük. 14 Én átadtam nekik a te Igéidet, és a Világ gyűlölte őket, mert nem a Világból valók, amint én sem vagyok a Világból. 15 Nem kérem, hogy vedd ki őket a Világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. 16 Nem a Világból valók, amint én sem vagyok a Világból. 17 Tisztítsd meg őket az Igazságban; a te Igéd Igazság. 18 Amint engem a Világba küldtél, úgy küldtem én is őket a Világba. 19 Értük szentelem magamat, hogy ők is meg legyenek szentelve az Igazságban.
20 De nem csak egyedül értük kérlek, hanem az ő Igéjükre bennem hívőkért is, 21 hogy mindnyájan egy legyenek, amint Te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, hogy elhiggye a Világ, hogy te küldtél engemet. 22 Azt a dicsőséget, amit megadtál nekem, megadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogy mi Egy vagyunk. 23 Én őbennük, te énbennem, hogy beteljesedvén Egy legyenek, hogy felismerje a Világ, hogy te engem küldtél, és szeretted őket, amint engem szerettél.
24 Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engemet a Világ teremtése előtt. 25 Igazságos Atyám! A Világ nem ismert fel téged, de én azonban felismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. 26 Megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.” 

Share Button