János 21

   1 Ezek után ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériási tengernél. Így mutatkozott meg: 2 Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit Ikernek mondanak, a Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és másik kettő a tanítványok közül. 3 Simon Péter azt mondta nekik: „Halászni indulok.” Azok ezt mondták neki: „Elmegyünk mi is veled.” Kijöttek és beléptek a hajóba, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. 4 Már kora reggel volt, Jézus a tengerpartra állt, de a tanítványok még nem tudták, hogy Jézus az. 5 Jézus azt mondta nekik: „Gyermekeim, nincs valami harapnivalótok?” Ezt felelték neki: „Nincs” 6 Ő pedig ezt mondta nekik: „Dobjátok be a hajó jobb részén a hálót, és találni fogtok!” Tehát bedobták, de már nem volt erejük bevonni a halakkal való telítettsége miatt. 7 Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amikor Simon Péter hallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mivel neki volt vetkőzve, és bevetette magát a tengerbe. 8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött ki, mert nem voltak messze a földtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, a hálót húzván a halakkal. 9 Amint a földre léptek, meglátták az égő parazsat, ráhelyezve halat és kenyeret. 10 Jézus mondja nekik: „Hozzatok a halakból, amit most fogtatok!” 11 Tehát visszalépet Simon Péter és a földre húzta a hálót, ami teli volt százötvenhárom nagy hallal és bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. 12 Ezt mondta nekik Jézus: „Nosza, reggelizzetek!” a tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy? Mert tudták, hogy az Úr. 13 Jézus odament és fogta a kenyeret és odaadta nekik és hasonlóan a halat is. 14 Már harmadszor mutatkozott meg a tanítványoknak Jézus, azóta, hogy felkelt a halálból.
15 Miután ettek, Jézus ezt mondja Simon Péternek: „János fia Simon, inkább szeretsz-e engem ezeknél?” Az ezt mondja neki: „Igen, Uram! Te tudod, hogy kedvellek téged.” Ezt mondja neki: „Legeltesd a bárányaimat!” 16 Majd másodszor is mondja neki: „János fia Simon, szeretsz-e engem?” Az mondja neki: „Igen Uram! Te tudod, hogy kedvellek téged.” Erre mondja neki: „Pásztorold a juhaimat!” 17 Harmadszor is mondja neki: „János fia Simon, kedvelsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is mondta neki: „Kedvelsz engem?” És így szólt hozzá: „Uram, te mindent tudsz, te ismered, hogy kedvellek téged!” Jézus ezt mondja neki: „Legeltesd juhaimat! 18 Legyen, ahogy mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Mikor megöregszel, kinyújtod kezedet, más övez fel téged és oda visz majd, ahova nem akarod.” 19 Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. És ezt mondta neki: „Kövess engem!”
20 Péter látta visszafordulva őket követőként azt a tanítványt, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán odahajolt őhozzá és mondta: „Uram, ki az, aki elárul téged?” 21 Tehát mikor meglátta ezt Péter, így szól Jézushoz: „Uram, és ő hogy?” 22 Jézus így szól neki: „Ha azt akarom, hogy maradjon míg eljövök, mit törődsz vele? Te kövess engem!” 23 Kiment tehát a testvérek közé a beszéd, hogy az a tanítvány nem hal meg; pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem: ’Ha azt akarom, hogy maradjon míg eljövök, mit törődsz vele?’
24 Ez az a tanítvány, aki tanúskodik ezek felől, és aki ezeket leírta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. 25 Azonban van még sok más is, amiket Jézus tett, ha azokat egyenként megírnánk, azt gondolom, az egész Világ sem tudná befogadni a megírandó könyveket.

Share Button