János 9

1 És tovább haladván látott egy születésétől vak embert. 2 Tanítványai megkérdezték tőle: „Rabbi, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született?” 3 Ezt válaszolta Jézus: „Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem Isten műveinek kell megmutatkoznia őbenne. 4 Aki engem küldött, annak a művein kell nekünk munkálkodnunk, amíg nappal van. Jő az éj, mikor senki sem munkálkodhatik, 5 amikor a Világban vagyok, a Világnak a Fény vagyok.” 6 Ezeket mondva a földre köpött, sarat csinált a köpetből, és felkente a vak szemére. 7 és ezt mondta neki: „Eredj, és mosakodj meg Silóé medencéjében!” (ez küldöttet jelent). Tehát elment, megmosdott, és látóként jött meg.
8 Ekkor a szomszédok és azok, akik azelőtt látták őt, mint koldust, azt mondták: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” 9 Egyesek azt mondták: „Ő az.” Mások azt: „Nem, hanem csak hasonlít hozzá.” Ő maga azt mondta, hogy „Én vagyok az.” 10 Erre mondták neki: „Hogy nyíltak meg a te szemeid?” 11 Ő azt válaszolta: „Azaz ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített és felkente a szemeimet, és azt mondta nekem: ’Eredj Silóéba és mosakodj meg.’ Tehát elmentem, és megmosakodván most látok.” 12 Azok mondták neki: „Ő maga, hol van?” Erre mondta: „Nem tudom.”
13 Elvezették őt a farizeusokhoz azt, aki vak volt. 14 Azon a napon Szombat volt, amikor Jézus a sarat készítette és megnyitotta az ő szemeit. 15 Tehát ismét megkérdezték őt a farizeusok is, hogyan nyílt fel a szeme. Ő pedig ezt mondta nekik: „Sarat tett a szemeimre, megmosdottam, és megnyílt.” 16 Erre ezt mondták némelyek a farizeusok közül: „Nem Istentől való ez az ember, hogy a Szombatot nem tartja.” Mások azonban ezt mondták: „Hogyan képes bűnös ember ilyen jeleket tenni?” És szakadás lett közöttük. 17 Ismét mondták a vaknak: „Te mit mondasz felőle, mert megnyitotta a te szemeidet?” Ő pedig azt mondta, hogy próféta az.
18 Nem hitték azonban a júdeaiak felőle, hogy vak volt és megnyíltak a szemei, míg elő nem hívták a megnyílt szemű szüleit. 19 Megkérdezték őket: „Ez a ti fiatok, akit ti vakon születettnek mondotok? Akkor hogy láthat most?” 20 Ezt válaszolták a szülei: „Tudjuk, hogy ez a mi fiunk és, hogy vakon született. 21 Azonban, hogy most hogyan lát, azt nem tudjuk vagy hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzék őt, meg van a kora, hogy magért beszéljen.” 22 Ezt mondták a szülei, mert féltek a júdeaiaktól. A júdeaiak ugyanis már megbeszélték, hogy kiteszik azt a zsinagógából, aki a Felkenthez hasonlítja őt. 23 Ezért mondták a szülei: „Meg van a kora, kérdezzétek őt.”
24 Másodszor is hívták tehát az embert, aki vak volt és mondták neki. „Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember vétkes.” 25 Ő ezt felelte: „Hogy vétkes-e, nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok.” 26 Mondták neki: „Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?” 27 Ezt felelte nekik: „Mondtam már nektek, de nem hallgattatok meg. Miért akarjátok ismét hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványaivá lenni?” 28 Erre szidalmazták és mondták: „Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. 29 Mi tudjuk, hogy Mózeshez beszélt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.” 30 Az ember ezt felelte nekik: „Ebben éppen az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan van, nekem pedig megnyitotta a szememet. 31 Tudjuk, hogy az Isten a vétkeseket nem hallgatja meg, hanem, aki istenfélő és az ő akaratát megteszi, azt meghallgatja. 32 Nem volt hallható még soha, hogy valaki egy vakon született szemét felnyitotta volna. 33 Ha ez nem volt Istentől, nem tehetett volna semmit.” 34 Azok ezt válaszolták neki: „Vétekben születtél teljesen, és te oktatsz minket?” és kidobták őt onnan.
35 Jézus meghallotta, hogy kidobták őt onnan és megkérdezte őt: „Hiszel az Emberfiában?” 36 Ő ezt felelte: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” 37 Jézus azt mondta neki: „Hiszen megláttad őt, az maga, aki beszél veled.” 38 Erre az így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
39 És mondta Jézus: „Én ítélni jöttem ezt a Világot, hogy akik nem látnak, lássanak, és a látók vakokká legyenek.” 40 A farizeusok, akik vele voltak, hallották ezt és mondták neki. „Csak nem vagyunk mi is vakok?” 41 Jézus pedig ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne vétketek. Azonban most azt mondjátok, láttok, ezért megmarad vétketek.”

Share Button