János harmadik levele

1 A presbiter a szeretett Gájusznak, akit én az Igazságban szeretek.
2 Szerettem! Minden utad felől jót kívánok neked és egészséget, amint jó úton levő a lelked. 3 Mert felette örvendtem a testvérek érkezésekor, akik a te igazságodról tettek tanúságot, aminthogy te az Igazságban jársz. 4 Nincs nagyobb örömem annál, minthogy gyermekeimről az Igazságban járóként hallok.
5 Szerettem! Híven teszel mindenben, amit a testvérekért teszel, mégpedig az idegenekért, 6 akik tanúskodtak a te szeretetedről a választottak előtt, akikkel jól teszed, hogy Istenhez méltóan bocsátasz el; 7 mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a nemzetektől. 8 Mi ezért tartozunk befogadni az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az Igazságban.
9 Írtam a választottaknak; azonban Diotrefesz, aki elsőséget kíván, nem fogad el minket. 10 Ezért, ha megyek, megemlékezem az ő műveiről, gonosz szavakkal fecsegve ellenünk. Sőt ezekkel meg nem elégedvén, még azt is teszi, hogy nem fogadja be a testvéreket és a befogadni akarókat elüldözi és kiveti a választottak közül.
11 Szerettem! Ne utánozd a rosszat, hanem a jót! Istenből van a jót tevő, a rosszat tevő nem látja az Istent. 12 Demetriosz mellett tanúságot tett mindenki és maga az Igazság is; és mi is tanúskodunk és tudjátok, hogy a mi tanúságunk igaz.
13 Sokat írnék még neked, de nem akarok tintával és tollal írni neked. 14 Azonban remélem, hogy hamar láthatlak és szemtől szembe beszélhetünk.
15 Béke veled! Köszöntenek téged a barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

Share Button