Lukács 11

1 És történt, hogy imádkozott valahol egy helyen; amint befejezte, szólt az egyik tanítvány az övéi közül: „Uram, taníts minket imádkozni, amint János is tanította az ő tanítványait.” 2 Ezt mondta nekik: „Amikor imádkoztok, mondjátok:
Atyánk [ki vagy az Egekben,]
Szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te Országod;
3 A mi szükséges kenyerünket add meg nekünk ma;
4 És engedd el nekünk a mi vétkeinket,
mert mi is elengedjünk mindent a nekünk tartozóknak,
és ne vígy be minket a kísértésbe.
5 És ezt mondta nekik: „Ki az közületek, akinek van egy barátja és éjfélkor elmegy ahhoz, mondván neki: Barátom, szükségem van három kenyérre! 6 Mivel az útról érkezett meg egy barátom és nincs mit adjak neki.” 7 Az pedig bentről így felelne: „Ne zavarj engem! Az ajtót már bezártam és a gyermekeim, velem együtt az ágyban vannak; nem kelhetek fel adni neked! 8 Mondom nektek, ha nem is ad neki felkelvén azért, mert a barátja, de legalábbis arcátlansága miatt fel fog kelni és meg fogja adni, amire szükség van. 9 Én is mondom nektek: Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és felnyittatik. 10 Mert minden kérőnek adnak és a kereső találni fog és a zörgetőnek felnyittatik. 11 Melyik az az, apa közületek, aki ha a fia halat kér, kígyót ad neki helyette? 12 Vagy ha tojást kér, skorpiót ad? 13 Ha, tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a ti Égi Atyátok a Szent Szellemet, akik kérik azt.”
14 És egy néma ördögöt vetett ki. És történt, hogy amikor kiment az ördög a néma beszélni kezdett és a sokadalom csodálkozott. 15 Némelyek ezek közül azt mondták: „Az ördögök fejedelmével, Belzebúllal veti ki az ördögöket.” 16 Mások, megkísértésképpen Égi jelet kértek tőle. 17 Ő pedig látva a gondolataikat, így szólt: „Minden ország, mely megoszlik önmagával elhagyatik, és ház a házra dől. 18 És ha a Sátán is önmagával megoszlik, hogy állhatna fenn az országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúllal vetem ki az ördögöket. 19 Ha pedig én a Belzebúllal vetem ki az ördögöket, a fiaitok kiben vetik ki azokat? Ezért ők lesznek a ti ítélőitek! 20 Ha pedig az Isten ujjával vetem ki az ördögöket, akkor kétségtelenül elérkezett az Isten Országa. 21 Amikor az erős fölfegyverkezve őrzi az udvart, a tulajdonai békében vannak, 22 Hanem, amikor a nála erősebb rájön és legyőzi, elveszi a fegyvereit, amikben bízott és a zsákmányt szétadogatja. 23 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szór.”
24 „Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen helyre érkezik nyugalmat keresve, de nem talál. Ezt mondja: Visszafordulok a házamba, ahonnan kijöttem. 25 És megjőve, kisöpörve és feldíszítve találja. 26 Akkor elmegy és odavesz hét másik magánál gonoszabb szellemet és bemenve ott laknak. Ennek az embernek eme utóbbi állapota rosszabb lesz, mint a megelőző volt.”
27 Amikor még ezeket mondta, a sokaságból egy asszony felemelte a hangját és mondta: „Boldog az a méh, amely téged hordozott és az emlők, amelyeket szoptál!” 28 Ő ezt mondta: „Sőt boldogabbak, akik hallván az Isten Igéit meg is őrzik azt.”
29 Amikor pedig odasereglett a sokadalom, beszélni kezdett nekik: „Ez a nemzedék, gonosz nemzedék; Jelet kér, de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás jele. 30 Mert, amint jel lett Jónás a Niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is ennek a nemzedéknek. 31 Dél fejedelemnője felkel majd az ítéletkor, ezen nemzedék férfiaival, és elítéli őket. Mert ő eljött a föld széléről hallgatni Salamon bölcsességét és lám, Salamonnál teljesebb van itt. 32 Ninive férfiai majd ezzel a nemzedékkel együtt fognak feltámadni az ítéletkor és elítélik ezeket, mert ők átértelmeztek mindent Jónás hirdetésére és most Jónásnál nagyobb van itt.
33 Senki sem gyújt világot, rejtekbe téve, [sem a véka alá] hanem inkább a tartóba, hogy akik bemennek, lássák a fényt.
34 A test világa a szemed, ha a szemed egyszerű, egész tested is fényes lesz; ha pedig az gonosz, tested is sötét lesz. 35 Vigyázz, tehát, hogy a Fény benned, nehogy Sötétség legyen. 36 Ha, tehát az egész tested fénylő és nincs benne sötét rész, oly egészen fénylő lesz, mint amikor a lámpás villámfénye fényesít meg.”
37 A beszéd közben egy farizeus kérte meg őt, hogy étkezzen nála. Bement és letelepedett. 38 A farizeus pedig látva csodálkozott, hogy az ebéd előtt nem merítkezett be. 39 Ezt mondta neki az Úr: „Ti farizeusok a pohár és tál külső részét megtisztítjátok, azonban a bensőtök tele van rablással és gonoszsággal. 40 Bolondok, nemde, aki a külsőket teremtette, a bensőket is teremtette? 41 Adjátok csak oda adományként, ami benne van és minden tiszta lesz nektek.
42 De jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, rutából és az összes veteményből, de elhagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene megtenni és azokat elhagyni.
43 Jaj nektek ti farizeusok, mert szeretitek az elől ülést a zsinagógákban és a piacokon a köszöntéseket.
44 Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a láthatatlan sírok, és az emberek, akik rajta járnak, nem tudják.”
45 Válaszolva, az egyik törvénytudó ezt mondta neki: „Tanító, minket is bántasz, ezeket mondva.” 46 Ő ezt mondta: „Jaj nektek törvénytudók, mert hordozhatatlan terheket hordoztattok az emberekkel, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet.
47 Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig az apáitok ölték meg őket. 48 Tanúskodtok és egyetértetek apáitok műveivel, mert azok megölték őket, ti pedig építetek nekik. 49 Ezért mondta az Isten bölcsessége: Apostolokat és prófétákat küldök nekik és közülük némelyet megölnek, némelyeket elüldöznek. 50 Hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréről, amely kiontatott a világ születése óta. 51 Ábel vérétől, Zakariás véréig, aki elveszett a Ház és az oltár között; Igen, mondom nektek, számon kéretik e nemzetségtől.
52 Jaj nektek ti törvénytudók, mert magatokhoz ragadtátok az ismeretek kulcsát, magatok nem mentek be, de a bemenendőket megakadályozzátok.”
53 Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok elszörnyülködésükben, minden felől emlékezetből kérdezték. 54 Közben azt figyelték találnak-e valamit ellene.

Share Button