Lukács 21

1 Feltekintve, pedig látta, hogy a gazdagok dobálják az adományaikat a perselybe. 2 Látott azonban egy szegény özvegyet is, amint két fillért dobott be. 3 Mondta is: „Igazán mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony maga mindenkinél teljesebbet vetett. 4 Mert mind ezek a többletükből vetik az adományt; ez pedig a maga szegénységéből dobta be minden megélhetését, amije volt.”
5 Némelyek a Templomról beszélve említették, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felszerelve, ezt mondta: 6 „Jönnek napok, amikor ezekből, amiket láttok nem hagyatik kő kövön semmi, amit le ne rombolnának.”
7 Megkérdezték őt, így szólva: „Tanító, mikor lesznek, tehát ezek és mi a jel, amikor ezek meglesznek?” 8 Ő pedig mondta: „Lássátok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd a nevemben, mondva: Én vagyok! és: Az idő elközelgett! Ne menjetek utánuk! 9 Amikor pedig hallotok harcokról és bizonytalanságokról, ne rémüljetek meg, mert szükségszerű, hogy előbb meg történjenek ezek, de nem jön azonnal a vég.”
10 Akkor így szólt hozzájuk: „Felkel nemzet nemzet ellen és ország ország ellen, 11 sok helyen lesznek földrengések, éhségek és pestis, terror és nagy jelek lesznek az Égben.
12 Azonban mindezek előtt kezeiket rátok vetik és üldözni fognak titeket, átadnak a zsinagógáknak és a tömlöcnek, uralkodók és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13 Hogy tanúságot tehessetek. 14 Tökéljétek, hát el szívetekben, hogy nem készültök előre a védekezésre. 15 Mert én szájat és bölcsességet adok nektek, aminek nem állhatnak ellen vagy nem mondhatnak ellen mindazok, akik ellenetek vetik magukat. 16 elárulnak titeket szülők és testvére, rokonok és barátok is, némelyeket meg is ölnek közületek, 17 és gyűlöletesek lesztek mindenkitől az én nevemért. 18 De a fejetek egyetlen hajszála sem fog elveszni. 19 Azonban helytállásotokkal erősítitek meg lelke-teket.
20 Amikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor ismerhetitek fel, hogy közel a pusztulása. 21 Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe és aki a közepében, távozzék el onnan és akik vidéken, ne menjenek be oda. 22 Mert azok a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjen minden, mi megíratott. 23 Jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban, mert nagy nyomorúság lesz a földön és a népek haragja. 24 És elesnek a kardok szájától és fogságra vitetnek mindnyájan a nemzetek közé, és Jeruzsálem megtapodtatik a nemzetektől, míg a nemzetek ideje be nem telik.
25 És jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban; és a nemzetek szorongása a földön, a tenger zúgása és a habok zúgása miatt. 26 Megdermednek az emberek a félelemtől és az azokra való várakozástól, amik a lakott világra következnek, mert az Ég erői megrendülnek. 27 és akkor látják majd az Emberfiát eljönni egy felhőben teljes erejében és dicsőségében. 28 Amikor pedig ezek megkezdődnek, egyenesedjetek fel és vegyétek fel fejeteket, mert elközelgett a megváltásotok.”
29 Egy példázatot is mondott: „Nézzétek a fügét és minden fát. 30 Amikor már előjön a gyümölcse, látván ezt, már magatoktól is felismeritek, hogy közel az aratás. 31 Így ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglettek, ismerjétek fel, hogy közel van az Isten Országa. 32 Bizony mondom nektek, hogy nem megy el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz. 33 Az ég és a föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.”
34 „Őrizzétek meg magatokat, nehogy elnehezedjen a szívetek a mámortól, a részegségtől vagy a megélhetés bajaitól és váratlanul rátok ne törjön az a nap. 35 Mint tőr, úgy fog eljönni az egész föld színén lakókra. 36 Vigyázzatok tehát minden időben könyörögve, hogy mél-tókká lehessetek kimenekülni az eltervezett leendő dolgoktól és megállhassatok az Emberfia előtt.”
37 Nappal a Templomban volt, tanítva, éjszakára pedig kimenve, az Olajfák hegyén volt. 38 És mind a nép kora reggel hozzá sietett, hogy a Templomban hallgathassa őt.

Share Button