Márk 13

1 És kimenve a Templomból, az egyik tanítványa ezt mondta neki: „Tanító! Nézd, milyen kövek, és micsoda épületek!” 2 Jézus azt mondta neki: „Látod-e mindezeket a nagy építményeket? Nem marad itt kő kövön, amelyet le ne rombolnának.
3 Ezután az Olajfák hegyén leült a Templommal ellenben. Péter és Jakab, János és András külön megkérdezték tőle: 4 „Mondd el nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele annak, amikor mindez teljesedni készül?” 5 Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. 6 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek. 7 Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek be kell következni, hanem ez még nem a vég. 8 Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a vajúdás kezdete.
9 Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak majd benneteket a főtanácsba, megvernek a zsinagógákban, helytartók és fejedelmek elé állítanak benneteket érettem, hogy tanúságot tegyetek előttük. 10 Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az örömhírt. 11 Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában megadatik nektek beszélni. Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szent Szellem. 12 Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. 13 Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.
14 Amikor látjátok, hogy a pusztító irtózat ott áll, ahol nem kellene ‒ aki olvassa, értse meg ‒, akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe! 15 Aki pedig a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvigyen valamit a házából, 16 aki pedig a mezőn van, ne forduljon vissza, hogy elvigye a köntösét! 17 Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
18 Imádkozzatok azért, hogy mindez ne télen történjék! 19 Mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a teremtés kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz többé. 20 És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen hús sem; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat a napokat.
21 Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ’Íme, itt a Felkent, íme, amott’, ne higgyétek. 22 Mert hamis felkentek és hamis próféták támadnak, jeleket és erőket művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. 23 Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.
24 Azokban a napokban, a szorongattatás után
a Nap elsötétedik,
a Hold nem adja a fényét,
25 a csillagok lehullnak az égről,
és az Erők, amelyek az Egekben vannak, megrendülnek.
26 És akkor meglátják majd az Ember-fiát, amint eljön a felhőkben, nagy erővel és dicsőséggel. 27 Elküldi hírnökeit, és egybegyűjti választottait az ég négy széle felől, a föld végétől az ég határáig.

28 Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 29 Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, ismerjétek fel, hogy közel van, az ajtóban.
30 Bizony, mondom nektek, nem megy el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. 31 Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak.
32 Azt a napot és az órát azonban senki sem tudja, sem a hírnökök az Égben, sem a Fiú, ha csak nem az Atya.
33 Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor van az az idő! 34 Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott rabszolgáinak, mindenkinek a maga munkájában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren legyen. 35 Őrizkedjetek tehát; mert nem tudjátok, mikor érkezik a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel; 36 hogy amikor váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket. 37 S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Őrizkedjetek!”

Share Button