Márk 16

1 Mikor elmúlt a Szombat, magdalai Mária és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. 2 A hét első napján korán reggel, amikor a Nap felkelt, a sírhoz érkeztek. 3 Azt mondták magukban: „Ki hengeríti el nekünk a követ a síremlék ajtajából?” 4 És körülnézve látták, hogy a kő már el van hengerítve. Mert igen nagy volt.
5 Bementek a síremlékbe. Jobb kéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú fehér ruhába öltözve, és megdöbbentek. 6 De az így szólt hozzájuk: „Ne rémüldözzetek! A keresztre feszített Názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. Íme, itt a hely, ahová tették őt. 7 Hanem eredjetek, s mondjátok meg tanítványainak és Péternek: ’Előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta nektek.’”
8 Azok kimentek és elfutottak a sírtól, mert remegés és önkívület fogta el őket, és nem mondtak senkinek semmit, mert féltek.

[1. Azonban mindazt amire utasítást kaptak hírül adták azoknak, akik Péterrel voltak. Ezután Jézus maga is elküldte általuk napkelettől napnyugatig az örök üdvösségről szóló szent és romolhatatlan híradást. Ámen.]

[2. 9 Azonban a hét első napján reggel feltámadt, először magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt vetett ki. 10 Az elment és hírül vitte azoknak, akik vele voltak, most pedig gyászoltak és siránkoztak. 11 Amazok meghallván tőle, hogy él és hogy ő látta, nem hitték.
12 Ezután, pedig kinyilvánította magát közülük kettőnek más alakban útközben, amikor vidékre mentek. 13 Emezek is elmentek és hírt adtak a többieknek, de nekik sem hittek.
14 Végül megjelent a tizenegynek, amikor asztalhoz telepedve voltak. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, hogy nem hittek azoknak, akik őt feltámadása után látták. 15 Azután ezt mondta nekik: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az örömhírt minden teremtménynek. 16 Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elítéltetik. 17 A hívőket ezek a jelek követik: a nevemben ördögöket vetnek ki, új nyelveken beszélnek, 18 [és a kezükbe] kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak és jól lesznek.”
19 Az Úr Jézus, miután beszélt hozzájuk, fölemeltetett az Égbe, és az Istennek jobbjára ült. 20 Azok pedig elmentek és hirdették az Igét mindenütt és az Úr velük együtt munkálkodott, s az Igét megerősítette az azt követő jelekkel.]

Share Button