Máté 11

   1 És úgy lett, hogy amikor végzett Jézus elrendezve mindent a tizenkét tanítványával, a városaikba ment onnan tanítani és hirdetni.
2 János pedig a megkötözöttségben hallván a Felkent műveiről, két tanítványát küldte el, 3 és mondta nekik: „Te vagy-e az Eljövendő, avagy mást várjunk?” 4 És Jézus felelt, ezt mondva: „Eredjetek és vigyétek hírül Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. 5 A vakok látnak, a süketek hallanak, a leprások megtisztíttatnak, és a halottak felkelnek, a szegények pedig az örömhírt hirdetik. 6 és boldog, aki meg nem botránkozik bennem.”
7 Mikor pedig azok elmentek, Így kezdett Jézus beszélni a sokasághoz Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Széltől lengedező nádat látni? 8 Avagy mit mentetek ki látni? Finoman öltözött embert látni? Lám, a finom ruhákat hordók, a fejedelmek házaiban laknak. 9 Hanem, mit mentetek ki látni? Prófétát? Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. 10 Mert felőle van megírva:
’Íme, a Küldöttemet küldöm az arcod előtt, aki elkészíti a te utadat előtted.’
11 Bizony mondom nektek: Nem támadott nagyobb a Bemerítő Jánostól asszonyok szülöttei közül. Mégis, aki legkisebb az Egek Országában, nagyobb őnála.” 12 A Bemerítő János napjaitól fogva máig erőszakoskodnak az Egek Országán, és erőszakosak ragadják magukhoz. 13 Mert minden próféta és a Törvény Jánosig, erről jövendölt. 14 És, ha el akarjátok ismerni, ő Illés, aki eljövendő. 15 Akinek van füle, hallja meg!”
16 „Kihez hasonlítsam én ezt a nemzedéket? Hasonlítanak a vásárt ülő gyermekekhez, akik üvöltenek a többieknek. 17 szólván:
’Furulyáztunk és nem szökkentetek, gyászéneket énekeltünk és nem gyászoltatok.’
18 Mert jött János, nem evett és nem ivott, és mondták: ördöge van. 19 Jött az Emberfia, evett és ivott, és mondják: Lám, falánk és borissza ember, vámosok és vétkesek barátja. De az ő művei által igazolást nyer a bölcsessége.”
20 Ekkor elkezdte szidalmazni azokat a városokat, ahol a legteljesebb csodáit tette, mert nem alakították át gondolkodásukat. 21 „Jaj neked Korazim, és jaj neked Betszaida, mert ha Tíruszban vagy Szidónban lettek volna ezek a csodák, amelyek bennetek lettek, már régen hamuban és vezeklőövben tartottak volna bűnbánatot. 22 De bizony mondom nektek: Tírosznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. 23 És te Kafarnaum, talán az égig magasodsz? Leszállsz majd az alvilágba! Mert ha Szodomában lettek volna ezek a csodák, amik benned lettek, talán mind e napiglan megmaradtak volna. 24 Bizony mondom nektek, hogy könnyebb lesz Szodoma földjének az ítélet napján, mint neked.”
25 Abban az időben felelvén, mondta Jézus: „Megvallak téged, Atyám, Égnek és Földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és feltártad a kicsinyeknek. 26 Igen, Atyám! Mert így tetszett ez neked! 27 Mindenek nekem adattak az Atyámtól, és senki sem ismerte a Fiút, hanem csak az Atya; és az Atyát senki sem ismerte, hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
28 Jöjjetek énhozzám mind, akik fáradtak vagytok és megterheltettek, és én megnyugtatlak titeket. 29 Vegyétek az én igámat magatokra, és tanuljatok tőlem, mert én kegyes vagyok és szívből alázatos, és nyugalmat leltek a lelketeknek. 30 Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.” 

Share Button