Máté 16

  1 És hozzámenve a farizeusok és a szadduceusok, kísérteni, kérték őt, hogy mutasson nekik Égi jelet. 2 Ő pedig felelve, mondta nekik: „Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert tüzes az ég, 3 reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és tüzes. Az ég arcát megtudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 4 E gonosz és házasságtörő nemzetség jelet kíván; de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás próféta jele.” És ott hagyva őket, elment.
5 És a tanítványai a túlsó partra menve, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. 6 Jézus pedig mondta nekik: „Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától.” 7 Ők pedig tanakodtak maguk között, mondván: „Nem hoztunk kenyeret.” 8 Jézus pedig tudva ezt, mondta: „Mit tanakodtok magatok között, kicsinyhitűek, hogy kenyeret nincs?! 9 Hát nem értitek, nem is emlékeztek az ötezer öt kenyerére, és hogy hány kosarat szedtetek meg? 10 Sem a négyezer, hét kenyerére, és hogy hány kosarat szedtetek meg? 11 Hogy-hogy nem értitek, hogy nem a kenyérről mondtam nektek, hogy óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától?” 12 Ekkor értették meg, hogy nem a kenyér kovászáról mondta, hogy óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.
13 Mikor pedig Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait, mondva: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” 14 Ők pedig mondták: „Némelyek a Bemerítő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.” 15 Mondja nékik: „Ti pedig kinek mondotok engem?” 16 Simon Péter pedig felelve, mondta: „Te vagy a Felkent, az élő Isten Fia.” 17 És felelve Jézus, mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a hús és a vér tárta fel ezt neked, hanem az én Égi Atyám. 18 De én is mondom neked, hogy te Péter (szikla) vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 19 És neked adom az Egek Országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, az Egekben is meg lesz kötve; és amit megoldasz a földön, az Egekben is meg lesz oldva.” 20 Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Felkent.
21 Ettől fogva kezdte Jézus kijelenteni a tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat fog szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletik, és harmadnapon föl fog támadni. 22 De Péter félrevonja őt és szemrehányást téve neki mondta: „Mentsen Isten, Uram! Nem lehet ez meg veled.” 23 Ő pedig megfordulva, mondta Péternek: „Távozz tőlem Sátán! Botránkozásomra vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.”
24 Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. 25 Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszti azt; aki pedig elveszti a lelkét értem, megtalálja azt. 26 Mert, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember a lelkéért? 27 Mert az Emberfia eljön az Atyjának dicsőségében, az ő küldötteivel; és akkor megfizet mindenkinek a gyakorolt viselkedése szerint. 28 Bizony mondom nektek: Azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált amíg meg nem látják az Emberfiát eljönni az ő Országában.” 

Share Button