Máté 23

   1 Jézus ezután így beszélt a tömeghez és a tanítványaihoz, 2 mondva: „Az írástudók és farizeusok Mózes székében ülnek. 3 Tehát mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg, de a tetteiket ne kövessétek, mivel mondják, de nem teszik. 4 Súlyos [és elviselhetetlen] terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, de ők maguk egy ujjukkal sem akarják megmozdítani azokat. 5 Minden művüket azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Imaszíjaikat szélesre szabják, bojtjaikat megnagyobbítják. 6 Kedvelik a főhelyeket a lakomákon, az első helyeket a zsinagógákban, 7 a üdvözléseket a tereken, s ha az emberek rabbinak hívják őket.
8 Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. 9 Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, az Égi. 10 Ne hívassátok magatokat Vezetőnek se, mert egy a ti vezetőtök, a Felkent. 11 Aki közületek a legnagyobb, legyen a szolgátok. 12 Mert aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, s aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják.
13 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok az Egek Országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, azonban azokat sem hagyjátok bemenni, akik pedig bemennének. (14)
15 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy jövevényt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszeresen a gyehenna fiává teszitek.
16 Jaj nektek, vak útmutatók, akik azt mondjátok: ’Ha valaki megesküszik a Szentélyre, az semmi, de aki megesküszik a Szentély aranyára, az tartozik.’ 17 Ti oktalanok és vakok! Mi a nagyobb, az arany, vagy a Szentély, amely megszenteli az aranyat? 18 És azt mondjátok: ’Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de aki a rajta levő adományra esküszik, az tartozik.’ 19 Ti vakok! Mi a nagyobb, az adomány, vagy az oltár, amely megszenteli az adományt? 20 Hiszen aki az oltárra esküszik, megesküszik az oltárra és mindenre, ami rajta van. 21 S aki a Szentélyre esküszik, megesküszik a Szentélyre, és arra, aki benne lakik. 22 Aki pedig az Égre esküszik, Isten trónjára esküszik, és arra, aki azon ül.
23 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, de elhagyjátok a Törvény komolyabb parancsait, a ítéletet, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. 24 Vak útmutatók, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek.
25 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és mértéktelenséggel. 26 Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a kehely belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen!
27 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlítotok a bemeszelt sírhalmokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a holtak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. 28 Így ti is kívülről ugyan igazságosnak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
29 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert sírhalmokat építetek a prófétáknak, és rendben tartjátok az igazak emlékhelyeit, 30 s azt mondjátok: ’Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem közösködtünk volna a próféták vérében.’ 31 De ti magatok tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak, akik a prófétákat megölték. 32 Ti is betöltitek apáitok mértékét! 33 Kígyók, viperák nemzetségei! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől?
34 Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Közülük egyeseket megöltök majd és keresztre feszítetek, másokat megostoroztok zsinagógáitokban és üldöztök városról városra. 35 Így rátok száll minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit megöltetek a Szentély és az oltár között. 36 Bizony, mondom nektek: rászáll mindez erre a nemzedékre.
37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, te halálra kínzod a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a madár a szárnyai alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyott puszta lesz a házatok! 39 Mert mondom nektek: Nem láttok engem mostantól, amíg azt nem mondjátok:
Áldott, aki az Úr nevében jön!” 

Share Button