Máté 24

  1 Jézus kijött a Templomból és elindult. Tanítványai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a Templom épületeit. 2 Ekkor így szólt hozzájuk: „Ugye, látjátok ezeket mind? Bizony, mondom nektek: Nem marad itt kő kövön, ami el ne pusztulna.”
3 Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek? és mi lesz a jele eljövetelednek és a végidők beteljesedése?”
4 Jézus azt válaszolta nekik: „Óvakodjatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. 5 Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: Én vagyok a Felkent; és sokakat félre fognak vezetni. 6 Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani. Óvakodjatok majd, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell történni, de ez még nem a vég. 7 Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen. Sokfelé éhínség lesz és földrengés. 8 De mindez csak a fájdalmak kezdete lesz.
9 Akkor majd szorongattatásra adnak benneteket és megölnek titeket és gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért. 10 Sokan megbotránkoznak majd, elárulják és gyűlölni fogják egymást. 11 Sok hamis próféta támad és sokakat félrevezetnek. 12 Mivel beteljesedik a törvénytelenség, sokak szeretete kihűl majd. 13 De aki kitart mindvégig, az üdvözül. 14 Az Országnak ezt az örömhírét pedig hirdetni fogják az egész lakott világon, tanúságot tesznek róla minden nép előtt és akkor elérkezik majd a vég.
15 Amikor tehát látjátok, hogy a pusztító gyalázat, amelyről Dániel próféta beszélt, ott áll a szent helyen, – aki felismeri, értse meg! – 16 akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe, 17 aki a tetőn van, ne szálljon le, hogy elvigyen valamit a házából, 18 aki pedig a mezőn, vissza ne forduljon, hogy elvigye a köntösét! 19 Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
20 Imádkozzatok azért, hogy menekülésetek ne télen, és ne Szombaton legyen. 21 Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. 22 Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen hús sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.
23 Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ’Íme, itt a Felkent’; vagy ’Ott’; ne higgyétek. 24 Mert hamis felkentek és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat adnak, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. 25 Lám, előre megmondtam nektek. 26 Ha tehát azt mondják nektek: Lám, a pusztában van, ne menjetek ki; lám, a belső szobákban, ne higgyétek. 27 Mert amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28 Ahol ugyanis a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk.
29 E napok szorongattatásai után
a Nap elsötétedik,
a Hold nem adja fényét,
a csillagok lehullnak az égről,
s az Ég erői megrendülnek.
30 Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, s akkor mellét veri majd a föld minden törzse. Látni fogják az Emberfiát, amint eljön az Ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. 31 Elküldi hírnökeit nagy harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a négy égtáj felől, az ég egyik szélétől a másik végéig. 32 Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, megismeritek, hogy közel van a nyár. 33 Így ti is, amikor mindezeket meglátjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. 34 Bizony, mondom nektek, nem megy el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem lesznek. 35 Az Ég és a föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.
36 Azt a napot azonban és azt az órát senki sem ismeri: sem az Ég hírnökei, sem a Fiú, csak egyedül az Atya.
37 Mert amint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 38 Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, 39 és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. 40 Ha akkor ketten a szántón lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41 S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
42 Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon érkezik el Uratok. 43 Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor érkezik a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 44 Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.
45 Mit gondolsz, ki az a hűséges és okos rabszolga, akit az úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? 46 Boldog az a rabszolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a tevékenységben talál. 47 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. 48 De ha az a rossz rabszolga azt mondja szívében: ’Késik az én uram’, 49 és elkezdi verni rabszolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: 50 megjön majd az ura annak a rabszolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer. 51 Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!” 

Share Button