Máté 6

   1 Ügyeljetek, hogy igazvoltotokat ne az emberek előtt szemléltessétek, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz érdemetek az Égi Atyátoknál. 2 Ezért amikor adakozol, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek: már el is vették a jutalmukat. 3 Te pedig, amikor adakozol ne tudja a balod, mit tesz a jobbod, 4 hogy az adományod rejtekben legyen, és az Atyád, aki rejtekben lát, majd megadja neked.
5 Mikor imádkoztok ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógában és az utcák szegletein fennállva kedvelnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: már el is vették a jutalmukat. 6 Te viszont, amikor imádkozol, menj be a legbelsőbb szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál az Atyádhoz, aki rejtekben van, és aki a rejtekben is lát, megadja azt neked.
7 És amikor imádkoztok ne legyetek fecsegők, mint a nemzetek, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűek hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek tehát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.
9 Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, ki vagy az Egekben,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el az Országod és legyen meg az akaratod, amint az Égben, úgy a Földön is;
11 És a mi mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma,
12 és engedd el a tartozásainkat, amiként mi is elengedtük azokat, a nekünk tartozóknak,
13 és ne vigyél be minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a Gonosztól.
14 Ha ugyanis elbocsátjátok az embereknek esendőségeiket, akkor nektek is elbocsátja azokat a ti Égi Atyátok; 15 de, ha ti nem bocsátjátok el az embereknek, akkor nektek sem fogja elbocsátani az Égi Atyátok, esendőségeiteket.
16 Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a szomorkodó képmutatók, akik tettetik az arcukat, hogy böjtölőként tűnjenek fel az emberek előtt. Bizony mondom nektek: megkapták a jutalmukat. 17 Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, 18 hogy az embereknek ne tűnjön fel, hogy böjtölsz, hanem csak a te rejtekben levő Atyádnak; és Atyád, a rejtekben látó, majd megadja neked.
19 Ne szerezzetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és az enyészet eltünteti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. 20 Szerezzetek kincset magatoknak a Égben, ahol sem az enyészet, sem a moly el nem tünteti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, 21 mert ahol a kincsed van, ott van a te szíved is.
22 A test világítója a szem, ha a szemed egyszerű, egész tested fényes lesz; 23 ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz; ha pedig a benned lévő Fény, Sötét, mekkora lesz a Sötétség?
24 Senki sem lehet alávetve két úrnak; mert vagy egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyiket tűri és a másikat utálja. Nem lehettek Istennek alávetve és Mammonnak is!
25 Ezért mondom nektek: Ne aggódjatok a lelketekért, hogy mit egyetek, mit igyatok, se a testetekért, hogy mibe öltöztessétek. Nemde több a lélek az ételnél, és a test a ruhánál? 26 Nézzétek meg az ég szárnyasait, nem vetnek, sem nem aratnak, sem nem gyűjtenek a csűrökbe; és a ti Égi Atyátok élteti azokat. Nemde ti többet értek azoknál? 27 Magatok közül pedig ki toldhat az életkorához egy könyöknyit is? 28 És az öltözet felöl, mit aggodalmaskodtok? Nézzétek a mezők liliomait, miképpen nőnek, nem munkálkodnak, sem nem fonnak. 29 Mondom pedig nektek, Salamon minden dicsőségében sem volt úgy felöltöztetve, minként egy ezek közül. 30 Ha pedig a mező szénáját, ki ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinyhitűeket? 31 Ne legyetek ezért aggodalmaskodók, mondván, mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk? 32 Mert mind ezeket a nemzetek keresik. Mert tudja a ti Égi Atyátok, hogy mindezek nélkül szűkölködtök. 33 Keressétek ezért először [az Isten] Országát és az ő Igazságát, és mindezek megadatnak tinéktek. 34 Ne akarjatok ezért aggodalmaskodni a holnap miatt, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak az ő baja.” 

Share Button