Mit tegyünk? Ef 4,1-6

 

1 Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2 teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3 Törekedvén, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a szellemi egységet. 4 Egy a Test és egy a szellem, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. 5 Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés (beavatás). 6 Egy az Isten, mindenek Atyja,  mindennek fölött, minden által és mindenben.

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· 4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς [καὶ] ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· 5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· 6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.

Sokszor van, hogy jelen korunk egyházi vezetői tehetetlenül tárják szét kezeiket a kérdésre: mit is csináljunk, hogy ne hulljon szét végleg a kereszténység? Nem értik, hogy miért van a széthullás. Nem tudják, hogy mit kellene tenniük.

Én viszont azt nem értem, hogy mit nem értenek? Csak olvasni kell tudni. Hogyan éljen egy keresztény, ha az Úr kebelén szeretne létezni? Olvasd az írásokat! Mit tegyen egy vezető, hogy a rábízott nyáj gyarapodjon? Olvasd Pált! Mit akarsz tenni, te barátom, hogy békét lelj és élet legyen benned? Olvasd az evangéliumokat, olvasd Pált, olvasd az apostolokat!

Legyetek méltóak, ahhoz a tanításhoz, ami évszázadok során bizonyította, hogy Életet ad az embernek. Mert méltóság Krisztus követőjének lenni. Nem az adott kor társadalmának szintjei szerint, hanem az égiek szerint. Méltósággal bírsz, akár rabszolga vagy, akár munkás, akár földműves, ápoló vagy gondnok. De ez ad igazi méltóságot egy vagyonos embernek is, egy ismertnek, egy körülrajongottnak is. Alázat, szelídség és türelem kell, ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életed legyen saját környezetedben. Ha állandóan versengesz a többiekkel, hol lesz nyugalmad? A béke köteléke kell a szellemi egységhez is. De nálunk már azt is magyarázni kell, hogy elsősorban szellemi alapzatú az emberek közösségének egysége. Mert az ember is szellemi lény. A gondolkodása adja meg létezésének alapvető irányait. Lelki világát is gondolatai irányítják, befolyásolják. A lelkierő a gondolatok valóra váltásához adja az erőt. A lendületet. A kettőt nem lehet felcserélni vagy egymással szembeállítani. Végül a társadalom is egy testet alkot, egy intézményt, aminek függő részei vagyunk. Egyénileg halálra vagyunk ítélve és jővőnélküliek vagyunk. De az egységes társadalomhoz, egységes szellemiségre is szükség van. A sokszínűség csak az egységen belül rendeződve épít, azon kívül már rombol, rothaszt. A rothadás pedig égés, lassú égés. Emésztő lassú tűz. Ahogy hivatásunk, az Élet, az örök Élet is egy. Egy remény, ami ott bujkál valamennyi ember elméjének legmélyén. Egy az Úr, egy az Isten, egy hitben, egy bizalommal felé, egy beavatással, a Szent Szellem által. Egységben élni Isten Országában, hogy az egy nyáj szerves részei legyünk. Ahogy egy szervezet az ember. Szerveződjetek hát egységbe öntudattal, tiszta elmével, józan lélekkel. Mert egy az Isten, mindenek Atyja,  mindennek fölött, minden által és mindenben. S ettől többet és jobbat és magasztosabbat ember nem mondhat, nem tanácsolhat. Így tegyetek, ha Élni akartok. Ha az Életet választottátok.

Az Isten egységre vezető szent és tiszta akarata legyen veletek mindenkor, mindenhol és mindenben, hogy életetek legyen és ne elmúlásotok.

Share Button

About Theologosz

Vélemény, hozzászólás?